ไปรษณีย์ด่วน / EXPRESS DELIVERY

บริษัท ซันโตริ เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้บริการการขนส่งพัสดุในประเทศโดยร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และบริษัทผู้ให้บริการขนส่งในประเทศไทย นำมาพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงการขนส่งในประเทศแบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการสินค้าได้ด้วยตัวเอง และนำส่งจุดรับสินค้าเข้าระบบเพื่อนำจัดส่งต่อไป ซึ่งปัจจุบันจุดรับบริการขนส่งครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศ และยังมีบริการรับสินค้ายังถึงที่บ้านและนำส่งจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

Suntori Express Co.,Ltd has provide service express delivery in Thailand by cooperated with Thailand Post Co.,Ltd. and other express parcel providers in Thailand. We develop the system of linking domestic transportation online through the website which you can manage your time and your parcel to drop off points by yourself. At present, Drop off points have been developing all province of Thailand. And moreover, we have services of pick up the parcel at your home to drop off points.