พัสดุด่วน / SAME DAY

บริษัท ซันโตริ เอ็กซ์เพรส จำกัด ยังให้บริการขนส่งพัสดุและสินค้าด่วนในประเทศแบบ Same day ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปัจจุบันการขนส่งแบบด่วนมีแนวโน้มที่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเพราะต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดและความแตกต่างทางธุรกิจให้กับผู้รับสินค้า ซึ่งการขนส่งที่รวดเร็วจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Suntori Express Co., Ltd. has provide same day delivery for Bangkok, Nonthaburi, Prathumtani and Samutprakarn district. At present, same day delivery has increase because the customer need highly satisfaction and difference with the competitor in their business. The fast delivery helps meet the needs of the product as well.