ขนส่งรถบรรทุก / TRUCKING DELIVERY

บริษัท ซันโตริ เอ็กซ์เพรส จำกัด ยังให้บริการรับขนส่งสินค้าที่มีขนาดไม่เกิน 1 ตันสำหรับรถ 4 ล้อและ 5 ตันสำหรับรถ 6 ล้อ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ สามารถเพิ่มและเลือกความต้องการในการใช้งานและยังสามารถตรวจสอบและเช็คค่าขนส่งได้อย่างแม่นยำ

Suntori Express Co., Ltd. has provide domestic delivery for cargo weight limit 4 wheel truck 1 tons and 6 wheels truck 5 tons. The user will be convenient to communicate with the service provider. Can be added more requirements to use and can also check and check shipping costs accurately online.