ขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ / LOGISTICS PROVIDER

บริษัท ซันโตริ เอ็กซ์เพรส จำกัด ยังให้บริการรับขนส่งพัสดุสินค้าไปสู่ประเทศต่าง ๆทั่วโลก โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางในการจัดส่งและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าโดยเลือกช่องทางในการจัดส่งที่ประหยัดและปลอดภัยต่อสินค้าที่สุด

Suntori Express Co., Ltd. has provide parcel service to various countries around the world by experienced team. The customers can choose delivery channels and compare costs to reduce shipping costs by choosing the most economical and safest shipping channels.